Konsesjonsområde

KonsesjonsområdeTil konsesjonens punkt B, første prikkpunkt benyttes bio-brensel dvs. pellets og flis og ikke FAB.Den første biosentralen ble satt i drift primo 2007.

Plan- og bygningsloven sier:

§ 66a. Fjernvarmeanlegg

Etter at konsesjon etter lov om produksjon, omforming, overføring og fordeling av energi m.m. (energiloven) er gitt, kan det ved vedtekt bestemmes at bygninger som oppføres innenfor konsesjonsområdet, må tilknyttes fjernvarmeanlegget.

Tilføyd ved lov 20 juni 1986 nr. 37, endret ved lover 18 april 1986 nr. 10, 29 juni 1990 nr. 50, 25 april 2003 nr. 26 (se dens II – i kraft 1 juli 2003 iflg. res. 25 april 2003 nr. 488).

I Ski har kommunen bestemt at alle nybygg og større ombygginger skal pålegges tilknytning til fjernvarmeanlegget. Det er derfor et vilkår at det inngås leveringsavtale med Follo Fjernvarme før byggetillatelse blir gitt.

Klikk her for kart over konsesjonsområdet!