Miljøvennlige varmeløsninger

Fjernvarme

Kontakt oss

Hva er fjernvarme?

Fjernvarme er et fleksibelt system som utnytter fornybar overskuddsenergi som overføres fra energiverket til bruker via transport av vann eller damp.

Dette innebærer at brukeren må ha installert vannbåren varme i boligen/bygningen, og at det er et fjernvarmenett som kan overføre varmeenergien fra energiverket/varmesentralen til boligen/bygningen. Fjernvarme kan varme opp bygningen gjennom radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonen. I tillegg leveres varmt tappevann.

Fjernvarme gir også en umiddelbar miljøgevinst for lokalsamfunnet. For hver eiendom som erstatter oljefyringsanlegg med fjernvarme, reduseres omfanget av helseskadelig svevestøv i luften.

El-energi

I Norge har vi tradisjonelt varmet opp boliger og bygninger med direkte elektrisitet, ved bruk av panelovner. Årsaken til dette har vært at vi gjennom en betydelig vannkraftutbygging i mange år har hatt «ubegrenset» med rimelig el-energi sammenlignet med andre land.

Ren el-energi har etter hvert blitt en mangelvare, noe som fører til at prisen på elektrisitet øker mer enn priser ellers. Elektrisitet har også blitt lettere å overføre over landegrensene, og en stor del av el-energien i andre land produseres av sterkt forurensende kullkraftverk.

Vannbåren varme

Vannbåren varme er en behagelig form for oppvarming og gir en økt gevinst for inneklima. 

  • Store flater med lav temperatur brukes til oppvarmingen.

  • Berøring gir ikke brannskader.

  • Støv forbrennes ikke til skadelige gasser som i panelovner.

  • Brannfaren blir eliminert.

  • Redusert risiko for allergiplager eller andre bivirkninger på grunn av støvforbrenning.

Økte fordeler med fjernvarme

Ved å produsere varme i en varmesentral som dekker varmebehovet for et større område, sparer man kostnader til bygging, drift og vedlikehold av eget fyrhus eller varmepumpe, og man slipper å bekymre seg for uforutsette driftsproblemer. I forbindelse med nytt EU-direktiv om energibruk i bygninger, vil eiendommer med fjernvarme oppnå en høyere klassifisering enn eiendommer med tradisjonelle oppvarmingsløsninger. Dette er spesielt viktig for alle som driver med utleie.

Vil du ha mer informasjon om våre fjernvarmeløsninger?

Ta kontakt!

Kontakt oss