Få en oversikt over våre priser og tariffer

Priser og tariffer

Kontakt oss

Fjernvarmepris

Tariffene ble sist oppdatert: 19.04.2024

Prisen du betaler for fjernvarme, skal ikke være høyere enn prisen ville vært hvis du hadde brukt strøm til oppvarming. Dette er bestemt i energiloven § 5-5, og gjelder bare for fjernvarmeanlegg med konsesjon fra NVE.

Prisene settes i forskjellige pristariffer, TV1, TV2, TV6 og TV7. 

Pris pr kWh følger Nordpool sin månedsmiddelpris for det gjeldenede strømområde, NO1, NO2 osv. 
Vi kopierer nettleien til det lokale nettselskapet til enhver tid.

Fjernvarmetariff TV1

Fjernvarmetariff for næringskunder over 100.000 kWh årlig med tilknytningsplikt.

*Enova avgift kr 800,- er inkludert i fastleddet.

Bevegelig energiledd:

 • El-pris dvs. NordPools månedsmiddelpris blir tillagt administrativt påslag 3,5 øre/kWh.
 •  El-avgift (forbruksavgift) til staten  9,16 øre/kWh (jan-mars), kr. 16,44 øre/kWh (apr-des).
 •  Det gis 5 % rabatt Nordpools månedsmiddelpris.

Alle priser er eksklusive mva.

Tariffen reguleres i henhold til de enhver tid gjeldende priser på NordPool, priser på nettleie for prioritert overføring for området og offentlige avgifter. Eventuelle nye offentlige avgifter på elektrisitet vil bli tillagt fjernvarmeprisen. I tillegg betales en engangs tilknytningsavgift. Tilknytningsavgiften skal ikke være større enn de reelle kostnader for stikkledning og kundesentral.

Fjernvarmetariff TV2

Fjernvarmetariff for næringskunder under 100.000 kWh årlig med tilknytningsplikt.

Tariffen består av:

Vi bruker pr nå snittpris på energiledd dag og natt. Snittprisen blir 16,34 øre/kWh. 

Kapasitetsleddet er et beløp du betaler per måned etter hvor mye fjernvarme du bruker samtidig. Kapasitetsleddet beregnes ut fra et gjennomsnitt av de tre timene i måneden du brukte mes fjernvarme. Timene må være fordelt på ulike dager. 

Enova avgift er inkludert i kapasitetsleddet.
Alle priser er eklsklusive forbruksavgift og mva. 

Bevegelig energiledd:

 • El-pris dvs. NordPools månedsmiddelpris blir tillagt administrativt påslag 3,5 øre/kWh.
 •  El-avgift (forbruksavgift) til staten  9,16 øre/kWh (jan-mars), kr. 16,44 øre/kWh (apr-des).
 • Det gis 5 % rabatt Nordpools månedsmiddelpris.

Tariffen reguleres i henhold til de enhver tid gjeldende priser på NordPool, priser på nettleie for prioritert overføring for området og offentlige avgifter. Eventuelle nye offentlige avgifter på elektrisitet vil bli tillagt fjernvarmeprisen. I tillegg betales en engangs tilknytningsavgift. Tilknytningsavgiften skal ikke være større enn de reelle kostnader for stikkledning og kundesentral.

Fjernvarmetariff TV6

Fjernvarmetariff for rekkehus / enebolig under 100.000 kWh årlig med tilknytningsplikt.

Tariffen består av:

Vi bruker pr nå snittpris på energiledd dag og natt. Snittprisen blir 42,22 øre/kWh. 

Prisene er inklusive alle avgifter. (Enova-avgift, forbruksavgift og mva.)

 

Kapasitetsleddet er et beløp du betaler per måned etter hvor mye fjernvarme du bruker samtidig. Kapasitetsleddet beregnes ut fra et gjennomsnitt av de tre timene i måneden du brukte mes fjernvarme. Timene må være fordelt på ulike dager. 

 

Bevegelig energiledd:

 • El-pris dvs. NordPools månedsmiddelpris blir tillagt administrativt påslag 4,38 øre/kWh.
 • Det gis 5 % rabatt Nordpools månedsmiddelpris.
 • Strømstøtte gis så lenge staten har dette innført.

 Tariffen reguleres i henhold til de enhver tid gjeldende priser på NordPool, priser på nettleie for prioritert overføring for området og offentlige avgifter. Eventuelle nye offentlige avgifter på elektrisitet vil bli tillagt fjernvarmeprisen. I tillegg betales en engangs tilknytningsavgift. Tilknytningsavgiften skal ikke være større enn de reelle kostnader for stikkledning og kundesentral.

Fjernvarmetariff TV7

Fjernvarmetariff for boligsameier/borettslag/boligsammenslutninger med felles måler over 100.000 kWh årlig,med tilknytningsplikt.

Tariffen består av:

Bevegelig energiledd:

 • El-pris dvs. NordPools månedsmiddelpris blir tillagt administrativt påslag 3,5 øre/kWh.
 •  El-avgift (forbruksavgift) til staten  9,16 øre/kWh (jan-mars), kr. 16,44 øre/kWh (apr-des).
 • Enova-avgift 1 øre/kWh
 • Det gis 5 % rabatt Nordpools månedsmiddelpris.
 • Strømstøtte gis så lenge staten har dette innført. 

Alle priser er eksklusive mva.

Tariffen reguleres i henhold til de enhver tid gjeldende priser på NordPool, priser på nettleie for prioritert overføring for området og offentlige avgifter. Eventuelle nye offentlige avgifter på elektrisitet vil bli tillagt fjernvarmeprisen. I tillegg betales en engangs tilknytningsavgift. Tilknytningsavgiften skal ikke være større enn de reelle kostnader for stikkledning og kundesentral.

Har du spørsmål?

Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Kontakt oss