Les mer om våre leveringsbetingelser og tekniske forskrifter

Betingelser

Kontakt oss

Leveringsbetingelser

Våre leveringsbetingelser er laget for å sikre at våre kunder mottar varmeenergi av høy kvalitet, uavbrutt og til avtalte tider. Samtidig legger betingelsene vekt på klare kommunikasjonslinjer for eventuelle vedlikeholdsperioder eller nødvendige systemintervensjoner.

 Les våre leveringsbetingelser

Tekniske forskrifter

Disse tekniske forskriftene gjelder ved prosjektering og innkjøp, ved nyinstallasjon samt ved ombygging og utskifting av installasjoner i tilknytning til fjernvarme. De inneholder både råd og krav, samt henvisning til myndighetsforskrifter. Kravene er regler som skal følges for å få et driftssikkert og energieffektivt system. For å få god økonomi både for kunde og Follo Fjernvarme AS (FFV), stilles det krav til korrekt dimensjonering og funksjon på alle deler i systemet. Dette inkluderer også kundens eget varmesystem. Forskriftene omfatter altså både bransjekrav og henvisninger til myndighetskrav, standarder og direktiver. Forskriftene gjelder fra 01.04.2006, og erstatter tidligere forskrifter.

Les våre tekniske forskrifter
 Vedlegg

Vil du vite mer om våre betingelser?

Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat.

Kontakt oss