Vi har vakttelefon! Ring oss på 910 00 757 ved akutte hendelser.

Thon Hotel Svolvær

Energisentral, Thon Hotel Svolvær

Ved byggingen av Thon Hotell Svolvær og Lofoten kulturhus, fikk Follo Fjernvarme i oppdrag å bygge en nærvarmesentral for å dekke varme- og kjølebehovet for disse byggene.

Denne sentralen leverer en effekt på 440 kW varme og 175 kW kjøling til Thon Hotell Svolvær, og 220 kW varme og 290 kW kjøling til Lofoten kulturhus. Totalt blir dette 660 kW varme og 465 kW kjøling med en energimengde på 1,5 GWh varme og 0,4 GWh kjøling.

Entreprise

Prosjektet ble utført som en totalentreprise av AF Energi & Miljøteknikk AS. Energisentralen er på ca. 150 m2 og er plassert i garasjekjelleren under kulturhuset. Da byggene ligger på kaikanten er det satset på fornybar energi i form av en varmepumpe på 500 kW og sjøvannsinntak som veksler ut varme til varmepumpen over en titanveksler, alt plassert i varmesentralen. Varmepumpen leverer også kjøling til byggene. På kondensatsiden av varmepumpen vil kjøleeffekten bli levert som varme til tappevann og oppvarmingsbehovet i byggene. Kjøleanlegget er også designet for frikjøling over sjøvannsveksler som da benyttes når det er lite eller intet varmebehov. For å sikre god effekt, er byggene designet med 60-40 anlegg.

Som spisslast og backup benyttes to gasskjeler på henholdsvis 300 kW og 450 kW, samt en 300 kW el-kjele som alternativ. Utvendig er det et gassanlegg med 32 m3 tank for LPG som forsyner gasskjelen med propangass. Anlegget forsyner også kjøkkenet med gass til komfyren, og kan også levere til evt. gasspeis til hotellet.

Miljøfokus

Med et mulig energibehov på opp mot 4,0 GWh per år, vil varmepumpen redusere Co2-utslippet med 682 tonn per år, sammenliknet med olje som energikilde. Reduksjonen tilsvarer årsforbruket fra over 250 biler basert på kjørelengde ca. 15 000 km per bil per år.