Vi har vakttelefon! Ring oss på 910 00 757 ved akutte hendelser.

Energisentral Storo Storsenter

Energisentral Storo Storsenter

Follo Fjernvarme AS fikk i oppdrag å bygge en nærvarmesentral for levering av både varme- og kjøleenergi til Storo Storsenter under utvidelsen i 2010.

Sentralen har en dimensjonerende effekt for både kjøling og varme er på 2500 kW, og leverer en energimengde på 3 GWh varme og 1 GWh kjøling.

Et fleksibelt energisystem

Prosjektet ble utført som en totalentreprise i regi av AF Energi & Miljøteknikk AS.

Energisentralen er på ca. 130 m² og ligger på plan 4. Systemet er et lavtemperatur energisystem. Siden senteret vil ha behov for kjøling året rundt, er en kjølemaskin dimensjonert ut fra kjølebehovet vinterstid installert i energisentralen. Denne er dimensjonert for 500 kW og 7/12º C på kald side. På varm side er tilhørende verdier i størrelsesorden 600 kW for 42/37º C. I sommerhalvåret vil hele eller deler av overskuddsvarmen fra denne delen av systemet strippes via tørrkjøler på tak over energisentral.

På plan 2 ble det installert to luft-/vann-varmepumper med 1000 kW kjøleeffekt. På vinterdager, med behov for varme til eksempelvis snøsmelting, kan disse enhetene benyttes til oppvarming. I overgangsperiodene vinter/vår og høst/vinter, kan det leveres varme fra én av enhetene og kjøling fra den andre. Dette medfører stor fleksibilitet i energisystemet.

Som spiss-/reservelast benyttes en kombinasjon av gass-/el-kjeler. Det er installert to gasskjeler på hver 795 kW og en el-kjel på 500 kW. Denne delen av systemet vil levere høytemperatur energi med en dimensjonerende effekt på 300 kW til en egen kontorfløy ved senteret. I tillegg bidrar denne delen av energisystemet med varmeproduksjon på de kaldeste vinterdagene.

Miljøvennlige løsninger

Energisystemet ved Storo er i fremste rekke i forhold til miljø. De bevisste valg av miljøvennlig teknologi som ligger til grunn for energiproduksjonen, reduserer utslippene av Co2 til omgivelsene på størrelse med utslippene fra et fullt belagt parkeringsareal ved senteret.