Vi har vakttelefon! Ring oss på 910 00 757 ved akutte hendelser.

Ski Storsenter spisslast-/backup-sentral

Ski Storsenter spisslast-/backup-sentral

Inne på Ski Storsenter har vi plassert en spisslast- / backup varmesentral.

Denne består av 9 MW bioolje, 1,2 MW el-kjel og 0,8 MW varmepumpe. Spisslast- / backup-sentralen har som funksjon å bistå ved feil på andre produksjonsenheter og i kalde perioder.

Som ett ledd i utvidelsen med Drømtorp 4, vil denne sentralen bli brukt vesentlig mindre.