Vi har vakttelefon! Ring oss på 910 00 757 ved akutte hendelser.

Rør

Drømtorp Varmesentraler

Drømtorp er vårt hovedområde for produksjon av energi til fjernvarmenettet. Her har vi fire varmesentraler som alle jobber sammen.

Drømtorp 1:

Denne sentralen var den første varmesentralen som ble bygget på Drømtorp. Den består av 2 MW pellets og 2 MW propan. Sentralen brukes som backup/spisslast.

Drømtorp 2:

Dette er hovedvarmesentralen på Drømtorp, og som navnet sier, var det den andre sentralen som ble bygget her. Den består av 6,5 MW pellets og 1,2 MW el-kjel.

Drømtorp 3:

Den tredje utvidelsen er en varmesentral bestående av 1,5 MW ammoniakk-varmepumper. Disse henter energi fra uteluft via energiopptakere.

Drømtorp 4:

Denne sentralen er under utbygging i 2023/2024.

Som et resultat av nye kundetilknytninger i fjernvarmenettet, må vi utvide vår produksjon vesentlig. Denne sentralen blir basert på pellets og får en kapasitet på 10 MW. Samtidig blir det montert inn to nye akkumulator-tanker, i tillegg til de fire vi har fra før. Disse er med på å ta topplastene og gi oss en jevnere produksjon.