Rør

Drømtorp Varmesentraler

Drømtorp er vårt hovedområde for produksjon av energi til fjernvarmenettet. Her har vi fire varmesentraler som alle jobber sammen.

Drømtorp 1:

Denne sentralen var den første varmesentralen som ble bygget på Drømtorp. Den består av 2 MW pellets og 2 MW propan. Sentralen brukes som backup/spisslast.

Drømtorp 2:

Dette er hovedvarmesentralen på Drømtorp, og som navnet sier, var det den andre sentralen som ble bygget her. Den består av 6,5 MW pellets og 1,2 MW el-kjel.

Drømtorp 3:

Den tredje utvidelsen er en varmesentral bestående av 1,5 MW ammoniakk-varmepumper. Disse henter energi fra uteluft via energiopptakere.

Drømtorp 4:

Denne sentralen er under utbygging i 2023/2024.

Som et resultat av nye kundetilknytninger i fjernvarmenettet, må vi utvide vår produksjon vesentlig. Denne sentralen blir basert på pellets og får en kapasitet på 10 MW. Samtidig blir det montert inn to nye akkumulator-tanker, i tillegg til de fire vi har fra før. Disse er med på å ta topplastene og gi oss en jevnere produksjon.