Fjernvarmetariff TV3 – revidert januar 2013

Standard fjernvarmetariff for kunder uten tilknytningsplikt med kun oljekjel. (denne tariffen gjelder eksisternede bygg som har eget fyrrom med kun oljekjel.)

Standard fjernvarmetariff for kunder uten tilknytningsplikt med kun oljekjel.

 

Denne tariffen gjelder eksisterende bygg som har eget fyrrom med kun oljekjel.

 

Tariffen er todelt og de to delene representerer henholdsvis faste- og bevegelige kostnader.

 

Eventuell tilknytningsavgift vurderes i det enkelte tilfelle.

 

Tariffen består av:

 

Fast energiledd:

– Sparte kapital-, drifts- og vedlikeholdskostnader for eget fyrhus, antall øre/kWh (normalt 10-18 øre/kWh)

– Fastledd kr 8.595,68 /pr. år for 2013 + ENOVA avgift kr. 800,- pr. år for 2013.

– Effektledd, fleksibel tariff: benyttes i samsvar med lokal energileverandørs tariff for 2013.

 

Bevegelig energiledd:

– Oljeprisen reguleres i henhold til gjennomsnittlig listepris for 3 av de store oljeselskapene for fyringsolje nr. 1 levert til storforbruker i aktuell sone fratrukket en storforbrukerrabatt på 15 %. Årsvirkningsgraden for kjelene er fastsatt til 75 %.

 

For oljeleveranse reguleres prisene i samsvar med oljeprisene månedlig. Det faste energileddet reguleres med konsumprisindeksen pr. 15. januar årlig.