Vi har vakttelefon! Ring oss på 910 00 757 ved akutte hendelser.

Fjernvarme til Grenseveien og Solbergskogen Pluss

Follo Fjernvarme utvider fjernvarmenettet sitt videre og nå er vi på vei til Grenseveien.

 Her har Selvaag startet på sitt nye prosjekt, Solbergskogen Pluss.
De har valgt fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann. Dette er med på å gi beboerne en behagelig oppvarming som følge av vannbåren varme, godt inneklima og ikke minst med på å avlaste strømnettet!  

Traseen på ca 450 meter går igjennom skogen fra Solberg Øst og oppover mot Grenseveien. Her blir det nå opparbeidet en ny og flott tursti etter vi har lagt fjernvarmerørene i bakken.
Prosjektet skal være ferdig sommer/høst 2024.

Eksisterende tursti vil ikke være åpen i anleggsperioden! 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Follo Fjernvarme på telefon 64 91 70 90

Oversiktkart