Vi har vakttelefon! Ring oss på 910 00 757 ved akutte hendelser.

Endring av kapasitetsledd privat kunder

Fra 01.04.2024 har vi gått over fra fast pris til variabel pris på kapasitetsleddet. 

 

Kapasitetsleddet er et beløp per måned etter hvor mye fjernvarme du bruker samtidig. Kapasitetsleddet beregnes ut ifra et gjennomsnitt av de tre timene i måneden du brukt mest fjernvarme. Timene må være fordelt på ulike dager.

Frem til nå har alle privatkunder fått ligge i ro på trinn 2, men nå ser vi oss nødt til å innføre reell effektmåling fremover. 

 

Forøvrig henvises det til tariff TV6, som kan leses mer om her.