Fjernvarmetariff TV4 – revidert januar 2013

Standard fjernvarmetariff for kunder uten tilknytningsplikt med kun el-kjel. (denne tariffen gjelder eksisterende bygg som har eget fyrrom med kun el-kjel).

Standard fjernvarmetariff for kunder uten tilknytningsplikt med kun el-kjel.

 

Denne tariffen gjelder eksisterende bygg som har eget fyrrom med kun el-kjel.

 

Tariffen er todelt og de delene representerer henholdsvis faste- og bevegelige kostnader.

 

Eventuell tilknytningsavgift vurderes i det enkelte tilfelle.

 

Tariffen består av:

 

Fast energiledd:

 

– Fastledd kr 8.595,68/ pr år. (2013)

– Effektledd nettleie.

 

Bevegelig energiledd:

 

– Nordpools månedsmiddelpris tillagt påslag tilsvarende lokal el-leverandørs påslag + grønne sertifikater 1,2 øre/kWh for 2013

– El-avgift (forbruksavgift) til staten 11,61 øre/kWh + Enova-avgift kr. 800,- pr.år for 2013.

– Energiledd nettleie

 

Tariffen reguleres i henhold til de enhver tid gjeldende priser på nettleie for prioritert overføring og offentlige avgifter. Eventuelle nye offentlige avgifter på elektrisitet vil bli tillagt fjernvarmeprisen. Fastleddet reguleres i h.h til konsumprisindeks pr. 15.jauar årlig.