Skal du flytte?

Skal du flytte?

Skal du flytte? Husk å lese av målerne dine ved overtakelse

Skal du flytte? Husk å lese av målerne dine ved overtakelse

Det er viktig at du leser av målerne dine på overtakelsesdagen, slik av vi kan fakturere deg og den nye eieren riktig.

– For næringsbygg er det 1 stk måler plassert i teknisk rom.

– For eneboliger på Finstad Hageby er det 1 stk måler plassert i bod/teknisk rom under trappa.

– For leiligheter i Finstad Hageby 4, 6, 8 og 10 er det 2 stk målere i leiligheten.
Den ene er for varmt tappevann og den andre er for varme til radiatorer.

Flyttemelding kan du laste ned her: flyttemelding