Om oss

Om Follo Fjernvarme

Follo Fjernvarme AS (FFV) ble etablert i 1998 som et datterselskap av Follo Energi AS. Selskapet hadde som mål å bygge et avfallsbasert fjernvarmeanlegg med tilhørende fjernvarmenett for Ski sentrum.  I 2001 vedtok Ski kommune tilknytningsplikt for alle nybygg og ombygginger over 300 m2.

I 2005 overtok Olav Thon gruppen samtlige aksjer i FFV. Straks etter at Olav Thon gruppen overtok aksjene ble spørsmålet om en revisjon av fjernvarmekonsesjonen tatt opp med NVE. Dette resulterte i at NVE ga FFV en revidert konsesjon i august 2005, som et rent biovarmeanlegg. Senere er konsesjonen revidert 18. april 2011.

Vil du se kart over konsesjonsområdet for Ski, klikk her!

Olav Thon gruppen har kjøpt opp og bygget betydelige forretningsarealer i Ski. Olav Thon gruppen eier også en rekke kjøpesentre og hoteller over hele landet. For å sikre Olav Thon gruppens eiendommer rimelig og miljøvennlig energi har Follo Fjernvarme etablert flere fjernvarmeverk der Olav Thon gruppen har eiendommer. I tillegg til Ski sentrum der FFV har konsesjon har FFV etablert fjernvarmeverk på flg steder:

  • Flå i Hallingdal.
  • Moss lufthavn, Rygge.
  • Storo storsenter.
  • Svolvær sentrum.
  • Sørlandssenteret, Kristiansand.

I tillegg planlegges det fjernvarmeverk flere andre steder.