Hva er fjernavarme?

Hva er fjernavarme?

Fjernvarme er varmeenergi som overføres fra energiverket til bruker ved transport av vann eller damp. Det innebærer at brukeren må ha installert vannbåren varme i boligen/bygningen, og at det er et fjernvarmenett som kan overføre varmeenergien fra energiverket/ varmesentralen til boligen/bygningen. Fjernvarme kan varme opp bygningen gjennom radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonen. I tillegg leveres varmt tappevann.

I Norge har vi tradisjonelt varmet opp boliger og bygninger med direkte el, ved bruk av panelovner. Årsaken til dette har vært at vi gjennom en betydelig vannkraftutbygging i mange år har hatt “ubegrenset” med rimelig el-energi sett i forhold til land vi sammenligner oss med.

Ren el-energi er etter hvert blitt en mangelvare noe som fører til at prisen på el øker mer enn priser ellers. El er også blitt lettere å overføre over landegrensene og en stor del av el-energien i andre land produseres av sterkt forurensende kullkraftverk.

Vannbåren varme har en helt annen plass i Europas energiforsyning enn i Norge. Både hensynet til miljøet, leveringssikkerheten og prisene tilsier at utviklingen vil gå i samme retning her, som i Europa.

Dersom en har vannbåren varme i en bolig/bygning er det mulig å utnytte alle kilder til varmeenergi som bioenergi, olje, gass og varmepumper inkludert el. Dette øker sikkerheten i energiforsyningen.

Ved å produsere varme i en varmesentral som dekker varmebehovet for et større område sparer man kostnader til bygging, drift og vedlikehold av eget fyrhus eller varmepumpe, og man slipper å bekymre seg for uforutsette driftsproblemer.

Fordelen ved vannbåren varme er at store flater med lav temperatur brukes til oppvarmingen. Det betyr at berøring ikke gir brannskader. Støv forbrennes ikke til skadelige gasser som i panelovner, noe som kan gi allergiplager eller andre bivirkninger. Brannfaren blir også eliminert.

Fjernvarme gir også en umiddelbar miljøgevinst for lokalsamfunnet. For hver eiendom som erstatter oljefyringsanlegg med fjernvarme, reduseres omfanget av helseskadelig svevestøv i luften.

I forbindelse med nytt EU-direktiv om energibruk i bygninger vil eiendommer med fjernvarme oppnå en høyere klassifisering enn eiendommer med tradisjonelle oppvarmingsløsninger. Dette er spesielt viktig for alle som driver med utleie.