Ansatte hos oss

Om du ønsker å komme i direkte kontakt med en av oss, er kontaktinfo som følger:

Daglig leder:
Lloyd Lilleng                    lloyd.lilleng[@]follofjernvarme
telefon: 64 91 70 90
mobil: 982 95 010

Driftssjef:
Thor Henrik Westlye      thor.henrik.westlye[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 905 95 419

Driftstekniker:
Finn Bertil Eriksen     finn.bertil.eriksen[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 957 42 749

Prosjektleder:
Tom Aamodt                    tom.aamodt[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 900 51 277

Driftssekretær:
Liv Tone Thorgersen        liv.tone.thorgersen[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 415 42 500