Ansatte hos oss

Om du ønsker å komme i direkte kontakt med en av oss, er kontaktinfo som følger:

Daglig leder:
Jarle Andersen Aasness
jarle.aasness[@]olavthon.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 997 38 358

Driftssjef:
Thor Henrik Westlye
thor.henrik.westlye[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 905 95 419

Driftstekniker:
Finn Bertil Eriksen
finn.bertil.eriksen[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 957 42 749

Prosjektleder:
Tom Aamodt
tom.aamodt[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 900 51 277

Kontor:
Liv Tone Thorgersen
liv.tone.thorgersen[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 415 42 500