Ansatte hos oss

Om du ønsker å komme i direkte kontakt med en av oss, er kontaktinfo som følger:

Daglig leder:
Thor Henrik Westlye
thor.henrik.westlye[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 905 95 419

Driftssjef:
Harald Berre
harald.berre[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 907 05 645

Driftstekniker:
Finn Bertil Eriksen
finn.bertil.eriksen[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 957 42 749

Prosjektleder:
Tom Aamodt
tom.aamodt[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 900 51 277

Prosjektleder:
Carl Urban Almqvist
carl.urban.almqvist[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 957 23 832

Kontor:
Liv Tone Thorgersen
liv.tone.thorgersen[@]follofjernvarme.no
telefon: 64 91 70 90
mobil: 415 42 500