Utkobling av fjernvarmen tirsdag 19 mai 2015, kl. 09.00 – 21.00

Finstad Hageby, Villenga Barnehage, Finstad skole og Midtskogen

I forbindelse med arbeid på vår fjernvarmeforsyning vil alle hustander i Finstad Hageby og Midtskogen, samt Villenga barnehage og Finstad skole få avbrudd i sin fjernvarmelevering tirsdag 19 mai. 2015, fra kl. 09.00 – 21.00.
Det vil være mindre eller ikke noe varmt tappevann i perioden arbeidet pågår. Varme vil også bli borte.

Kaldt vann som vanlig!

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til vårt kontor på tlf. 64  91 70 90, Eller Llloyd Lilleng på tlf. 98 29 50 10.

OBS! Vi står også bak tekstmelding/ eller automatisk talebeskjed pr. fasttelefon med samme innhold (UMS – unified message system). Det betyr at alle som er registret i folkeregistret på en adresse innen område for utkobling vil motta en tekstmelding/ eller en automatisk innspilt telefonbeskjed til fasttelefon med beskjed om utkobling.

Vi beklager den ulempe som en slik utkobling kan være.