UMS – Unified Messaging Systems – Massevarsling ved tekstmelding/sms til mobiltelefon eller talemelding til fasttelefon

Follo Fjernvarme AS (FFV) har tatt i bruk UMS - Unfied messaging systems

Follo Fjernvarme AS (FFV) har tatt i bruk Unified Messaging systems UMS, for raskt å kunne massevarsle ved kritiske meldinger og om planlagte servicemeldinger/brudd til både private og bedriftskunder via SMS eller som talemelding til fast telefon. Informasjon om våre kunder hentes ut slik:

Adressebasert varsling
Identifiserer og varsler alle fast- og mobiltelefoner knyttet til adresser i et gitt geografisk område.

Vi henter våre opplysninger ut fra www.servicevarsling.no

Som bygger sin info på info fra Folkeregistret, tele- og mobiloperatører og matrikkelen. Informasjon fra Folkeregisteret er innhentet etter søknad fra Follo Fjernvarme AS og denne informasjonen er godkjent av skattedirektoratet for bedrifter, Brønnøysund registeret (enhetsregistret), Posten adresseregister , tele-og mobiloperatører og matrikkelen.
Vil du sjekke eller endre de opplysninger som er registrert på deg, kan du gå inn på www.servicevarsling. Merk at det er noe forsinkelse i opplysninger ved for eksempel fra-/tilflytning til boliger.