Tekniske forskrifter

Her kan du laste ned tekniske forskrifter med vedlegg for Follo Fjernvarme AS.

Disse tekniske forskriftene gjelder ved prosjektering og innkjøp, ved nyinstallasjon samt ved ombygging og utskifting av installasjoner i tilknytning til fjernvarme. De inneholder både råd og krav, samt henvisning til myndighetsforskrifter. Kravene er regler som skal følges for å få et driftssikkert og energieffektivt system. For å få god økonomi både for kunde og Follo Fjernvarme AS (FFV), stilles det krav på korrekt dimensjonering og funksjon på alle deler i systemet. Da inkluderes også kundens eget varmesystem. Forskriftene omfatter altså både bransjekrav og henvisninger til myndighetskrav, standarder og direktiver. Forskriftene gjelder fra 01.04.2006, og erstatter tidligere forskrifter.

Trykk her for å laste ned våre tekniske forskrifter! (Høyre klikk og velg «lagre som» hvis du vil hente de ned til din egen maskin)

Trykk her for å laste ned vedlegget til våre tekniske forskrifter! (Høyre klikk og velg «lagre som» hvis du vil hente de ned til din egen maskin)