Spørsmål om forbruk av varme i juni, juli og august 2015, Finstad Hageby

Hvorfor er jeg fakturert for forbruk av varme Juni - August 2015, når varmeanlegget er slått av ?

Vi har fått noen spørsmål vedrørende hvorfor man har fått faktura på forbruk av varme på Finstad Hageby i perioden juni – August 2015 når varmeanlegget har vært slått av gjennom sommeren.
Svaret fra vår driftssjef er følgende.

Årsaken til at flere kan oppleve å ha forbruk på varmeanlegget på sommeren skyldes ikke målerfeil. Vi har aldri opplevd målerfeil, og har heller ikke hørt om dette så langt.

Radiatorene er utstyrt med termostat som har en frostsikring. Det betyr at det ikke er mulig å skru disse helt av. De vil koble inn når temperaturen rundt radiatoren nærmer seg 5-7 grader. Det er viktig at radiatorene har denne funksjonen, så ikke vannet i radiatoren kan fryse på vinteren.

Typisk scenario er at radiator på soverommet er skrudd av og vindu står åpnet om natten. Kald trekk fra vindu kan få termostaten til å åpne ventilen litt og det blir registrert noe forbruk.