Spisslastsentral Ski Storsenter

Spisslastsentral Ski Storsenter

Varmesentralen i Ski Storsenter har to funksjoner; den skal både være en backup for bio-brensel, og den skal være en spisslast i ekstremt kalde dager. Det er da naturlig å velge elektrisitet, olje eller gass.Propangass (LPG) ble ansett som attraktivt, både av pris- og miljømessige årsaker. Eksisterende kjeler med olje og el-oppvarming var det også fortsatt mulig å benytte.

Totalt sett har anlegget en effekt på 10 MW (10.000 kW) bestående av:

4 stk 1,5 MW gasskjeler (nye).

2 stk. 1,2 MW gass/oljekjeler (gamle ombygde).

Alt dette er plassert i et utvidet fyrrom på taket av Ski Storsenter.

I tillegg 1 stk. 1,6 MW el-kjele plassert i kjeller.

Gassanlegget:
Selve LPG-anlegget består av en nedgravd 120m3 trykktank med fordamper i eget hus rett over tanken. Anlegget er plassert i et lite grøntområde mellom nedkjøringen fra P-huset til Storsenteret og Jernbanesvingen, se kart.
Tanken er nedgravd med ca. 0,5-1,0m overdekning og korrosjonsbeskyttet med påtrykt spenning. Tanken er utstyrt med nødvendige sikkerhetsventiler og øvrig sikkerhetsutstyr for nødstopp, fylling m.v. Fordamperhuset plassert rett over tanken inneholder:

  • Fordamperrom m/fordamper.
  • Mannlokk rom med mannlokk og røranslutninger til tanker inkl. ”firesafe” tankventiler.
  • Teknisk rom inneholder elektrotavler, kompressor m.v.

I selve fordamperen fordamper LPG til gassfase i en ”vannbadsfordamper” med en glykol/vann blanding som energibærer. Vann/glykolblandingen er oppvarmet med fjernvarme. Fra fordamperen transporteres propan gass med et trykk på ca. 1,0 bar i et 100mm helsveiset rustfritt rør til fyrhuset. Avstand fra fordamper til fyrhuset er ca. 200m. Selve fyllestasjonen er plassert i tilknytning til fordamperhuset i mannlokkrommet, med egen avskjermet avkjøringslomme for tankbil.

Som spisslast/backup vil anlegget ved 100 % last forbruke 750kg LPG pr. time. Med en tankbilkapasitet på 25 tonn betyr det inntil 2 fyllinger/døgn. Basert på et totaltforbruk på inntil 1000 tonn i fyringsesongen/året vil behovet være ca. 40 lass med LPG eller i snitt 1,5 tankbiler/uke.
Når bioanlegget på Drømtorp står ferdig, vil gassanelgget kun ta toppene.

Brensel:
Brenselet er såkalt handelspropan som transporteres i kondensert form under samlebetegnelsen LPG (liquefied petroleum gas) kokepunktet for denne gassen er – 42o C ved atmosfæretrykk. Handelspropan er tyngre enn luft med relativ tetthet på 1,6 ved 15o C og atmosfæretrykk.

Nedre og øvre eksplosjonsgrense for blanding med luft er ca. 2 og 10 volumprosent for propan.

Oljeanlegget:
2 av brennerne er konstruert for både gass og olje. Ved fyring med olje benyttes fyringsolje nr. 1 og det er en oljetank på 25000ltr plassert i kjelleren på Ski Storsenter. Dette står dog mest som en reserve.

El-kjelen:
Opprinnelig var det ved oppvarming av Ski Storsenter også benyttet en el-kjele for å ha alternativ til olje når strømprisen er/var lav. Denne muligheten er opprettholdt og anlegget kan tilføres 1600 kW varme med strøm som ønskelig.

Nødstrømsaggregatet:
For å sikre drift av anlegget ved strømutfall er det montert et nødstrømsaggregat med automatisk innslag og kapasitet 60kW. Dette dekker alle de vitale funksjoner for at varmesentralen skal fungere som normalt. Anlegget er plassert i senterets kjeller sammen med el-kjelen.

SD-anlegg:
For å styre og overvåke hele vårt fjernvarmeanlegg, både fyrsentralen og kundesentralene er det installert et SD-anlegg (sentral driftskontroll). Dette er fysisk plassert nær varmesentralen, men lar seg også fjernstyre via internett.

Parallelt med alle fjernvarmerør som legges, legges også 3 trekkerør for signalkabel bla. til SD-anlegget som sikrer forbindelse mellom SD-anlegget og den enkelte kundesentral.