Slik varsler vi deg ved driftsavbrudd

Slik varsler vi deg ved driftsavbrudd

Slik varsler vi deg ved driftsavbrudd

Ved avbrudd bestreber vi oss på å varsle alle berørte så langt det er mulig. Vi benytter en SMS-varslingstjeneste som finner de personer som er oppført på aktuell adresse hos Folkeregisteret. For å finne telefonnummer leter tjenesten hos mobiloperatørene og hos www.servicevarsling.no. Vi finner telefonnummer til om lag 80 prosent av våre kunder.

For å være sikker på å bli varslet med SMS-melding, kan du registrere deg her: www.servicevarsling.no