SALMAKERTUNET 14.10.2015 – Feil er rettet

Varme og varmt vann

Da er feilen rette og varme tilføres igjen. Dette kan ta noe tid.