Prisjustering for Fjernvarme 2016

Info til alle våre kunder

De prisjusteringer som blir foretatt i 2016 består av:

  • Vedtak foretatt av Stortinget med økning av el-avgiften på 1,75 øre, eks. mva. til 16,0 øre/kWh eks. mva. Dette gjelder alle.
  • Prisøkning på grønne sertifikater på 0,6 øre/kWh eks. mva. Dette gjelder alle.
  • Det enkelte energiverks prisøkning på effektleddet ( gjelder bare næring) og nettleie.
  • I Ski er økningen kun på den statlige justeringen på el-avgiften og grønne sertifikater som utgjøre totalt 2,5 øre/kWh eks. mva.
  • For våre kunder i Svolvær, Flå, Bergen, Sørlandssenteret, Rygge og Oslo er det i hovedsak også mindre justering av effektleddet på kr 5,- til Kr. 15,- pr . kW og noe justering av nettleie for enkelte på fra 1 – 2 øre/kWh. Alt eks mva.