Prisjustering Fjernvarme 2017

Prisjustering Fjernvarme fra 01.01.2017

Prisjustering av fjernvarme fra 01.01.2017

ALLE VÅRE AVTALER HAR JUSTERINGSKLAUSUL I SAMSVAR MED DE LOKALE ENEGERIVERKENES  JUSTERINGER OG NOEN POSTER ETTER SSB INDEKS . FØLGENDE JUSTERINGER VIL I HOVEDSAK SKJE FRA 01.01.2017

  • Der hvor justeringen skal skje via index er økningen på 3,5 %. Dette gjelder i hovedsak fastleddet som øker med Kr 320,52 pr. år, eller Kr 26,71 pr. måned.
  • El-avgiften er i statsbudsjettet økt fra 16,00 øre/kWh til 16,32 øre/kWh
  • Andre justeringer gjelder økninger foretatt av det lokale energiverket da vi følger deres tariffer. I Ski som er vårt hovedområde har ikke det lokale energiverket økt sine priser pr. 1/1-2017