Priser fra 1 juli 2022

Priser fra 1 juli 2022

Gjeldende priser fra 01.07.2022

 

Husholdning – Ski
Fastledd kr 2 520,- pr. år inkl. mva.
El-pris er Nordpool’s månedsmiddelpris i perioden
Energiledd Sommer mai-okt.      49,90 øre/kWh
Energiledd Vinter nov-des           52,70 øre/kWh
Påslag + grønne sertifikater 4,375 øre/kWh inkl.mva

-Kompensasjonsordning for høye strømpriser etter hva som er gjeldende, og er planlagt forlenget til og med mars 2023.

Prisene for husholdning er oppgitt inkl. mva.

Frem til 1. juli har nettleien din bestått av et energiledd og et fastledd. Energileddet har avhengt av hvor mye du forbruker i kWh, mens fastleddet er et fast kronebeløp som du selv ikke kunne påvirke. Dette vil fortsatt gjelde hos Follo Fjernvarme AS

*****

Næring i Ski og Ås

Fastledd Kr. 10 790,96 pr.år.
El-pris er Nordpool’s månedsmiddelpris i perioden
Energiledd mai-okt 5,49 øre/kWh
Energiledd nov-apr 7,85 øre/kWh

Effektledd Stor Næring

Abonnert effekt:             Kr/kW/mnd.
0-100                                    95,66
> 101                                     92,92

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
Kr. 800 pr. år ekskl. mva.

Forbruksavgift 15,41 øre/kWh

Prisene for næring er oppgitt eks. mva.