Oppdatering vedr. arbeidene Finstad Hageby – Skogsnaret

Oppdatering vedr. arbeidene Villenga - Skogsnarveien

Follo Fjernvarme sitt prosjekt Finstad Hageby – Skogsnaret kommer til og sprenge deler av grøftepartiet istedenfor å pigge, dette vil spare beboere for støy og vibrasjon for de som bor i nærheten av grøfte trasse.
I område Finstad Hageby : Sprenging mandag 7/12-2020

Denne sprengingen som utføres her er av veldig liten art med små salver og veldig lite rystelse.

Vår entreprenør vil montere rystelses målere på aktuelle hus som blir vurdert nødvendig av fagpersoner.