Ny bio-sentral på Drømtorp

Ny bio-sentral på Drømtorp

Her kan du lese om vår nye bio-sentral på 650 kvm i Teglveien 25 på Drømtorp

Vi bygger nå en ny energisentral i Teglveien på Drømtorp! Denne sentralen skal bli «hjertet» i vårt fjernvarmenett som snart vil strekke seg fra Glynittveien til Finstad.
Denne sentralen er basert på pellets og vil ha en kapasitet på 4,5MW samt en oppsjon på ytterligere 2MW. I tillegg har vi ytterligere 2MW pellets i eksisterende sentral på samme tomt.
Utover dette har vi 1,2MW i el-kjeler og 2MW i gasskjel.
Det er også montert 2 stk akkumulatortanker på 160m3 hver, som skal være med å ta effekttoppene i fjernvarmenettet.
Mer info om sentralen kommer når den er ferdig!

Har du noen spørsmål ang den nye sentralen, ta kontakt med oss på tlf: 64917090.