Informasjon vedr. Graving i Skoleveien for Fjernvarme

Graving I Skoleveien for Fjernvarme

I forbindelse med fremføring av fjernvarme til områdene mellom Skoleveien og Sanderveien,
området mellom Rådhussvingen og Kirkeveien samt områder nord for Kirkeveien vil vi legge
ned nye fjernvarmerør I Skoleveien.
Mer informasjon finner du her:

Informasjon vedr. Graving i Skoleveien
Skilting fase 1
Skilting fase 2
Kart