Informasjon om priser

Informasjon om priser

Regjeringen lanserte lørdag 11.desember forslag til tiltak mot de høye strømprisene som er nå.
Det er ikke sagt noe konkret om hvordan dette vil påvirke fjernvarmekundene, men NVE har skrevet at den foreslåtte ordningen også vil medføre at prisen for fjernvarme skal reduseres for privatkunder.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart dette foreligger.