Graving i starten på Villengafeltet og fram til Skogsnarveien – oppstart uke 46

Graving i starten på Villengafeltet og fram til Skogsnarveien - Prosjektet ble avsluttet og er ferdigstilt sommeren 2021

Prosjektet ble avsluttet og er ferdigstilt sommeren 2021

I forbindelse med framføring av ledningen for fjernvarme i starten av Villengafeltet og frem til Skogsnarveien vil vi gå langs eiendomsgrense.
Se kart:  Info kart

Når det gjelder gravning for fjernvarme legges rørene relativt grunt med overdekning på kun 60 cm. Rørene som legges har en innvendig diameter på 250 mm og en utvendig diameter på 450 mm grunnet isoleringen. Det skal legges 2 stk. rør i grøften (tur og returledning) samt 3 stk. 40 mm trekkerør for fibertrekking. Da total lengde er ca. 700 lm, vil arbeidene forventes å pågå i ca. 4-5 måneder totalt, men det vil bli tilbake fylt og delvis planert fortløpende.

Arbeidene vil bli oppstartet ca. uke 46-2020.
Den siste opprydding vil bli foretatt til våren.

Dersom noen har spørsmål, kan dere kontakte vår prosjektleder:
Tom Aamodt               tlf: 900 51 277  eller
Follo Fjernvarme AS tlf: 64 91 70 90            post@follofjernvarme.no