Follo Fjernvarme AS innfører rabatt til alle næringskunder

Follo Fjernvarme AS innfører rabatt til alle næringskunder

På bakgrunn av dagens høye kraftpriser ønsker Follo Fjernvarme AS å tilby våre næringskunder en rabattordning. Det foreligger i dag en rabattordning for husholdninger men ingenting til næringskundene. For å bidra i de dyreste månedene gir vi en rabatt på spot-prisen som fjernvarmen prises etter.
Rabatten gis etter hvilket NO-område en tilhører og øker i takt med spot-prisen.

Vi gir følgende rabatt:

  • Spotpris under 90 øre: 5% rabatt
  • Spotpris mellom 90 øre og 250 øre: 30% rabatt
  • Spotpris over 250 øre: 60% rabatt

Spot-prisen som det gis rabatt på er Nordpool sin spotpris inkludert Follo Fjernvarme sitt påslag. Nettleie og andre deler av fakturaen blir gjeldende som de er i dag.

Ordningen vil gjelde fra 01.12.2022 til 30.06.2023. Hvis det skulle oppstå uforutsette forhold, må vi kunne justere vår rabattordning.
Vi håper at dette vil hjelpe litt i vintermånedene fremover for våre næringskunder.

 Info ang rabattordning næringskunder 2022-2023

 

Med vennlig hilsen for
Follo Fjernvarme AS


Thor Henrik Westlye

Daglig leder