Fleksibelt forbruk

Tariffendringer i fleksibelt forbruk

Fleksibelt forbruk, Tariffendringer

NVE har
besluttet at dagens ordning med forbruk som kan kobles ut på kort varsel blir
opphevet fra 1.07.2012. Ordningen forutsatte at kundene selv hadde brenselsfyrt
reserve.

Vi har fått opplyst fra alle de energiselskapene vi har kontakt med at ordningen med
utkoplebart forbruk vil fortsette inntil videre.

Alle kunder som har avtale om utkobling i løpet av 0 – 2 1/2 time får tilbud om en ny
tariff: Fleksibelt forbruk. Der det ikke er krav om brenselsfyrt reserve.

Prisene videreføres i ny tariff tilsvarende dagens og vil foreløpig gjelde ut 2012,
med forbehold om ordinære tariffjusteringer.
Fra 1.01.2013 innføres en ny tariff med utgangspunkt et rabattert effektledd,
det vil si lavere enn den ordinære tariffen for: Prioritert overføring.

For kundene blir den nye tariffen noe dyrere enn det de har hatt til nå, men vi vil først i
løpet av høsten få vite størrelsen.

 

Alle Follo Fjernvarmes abonnenter
som  hadde denne tariffen i sitt lokale
energiverk fikk en tilsvarende tariff ved tilknytning til Follo Fjernvarmes
nett. Denne tariffen vil bli tilsvarende justert som energiverkenes nye
tariffer for Fleksibelt forbruk fra
det tidspunkt dette skjer.

Så snart vi får opplyst evt. endringer om dette tema , vil vi legge det ut på nettet til
informasjon.