Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær.

Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær.

Prosjektet omfatter:

  • Nærvarmenett for tilkobling til 7 bygg, totalt levert 3,66 GWh.
  • Ny varmepumpe for sjøvann på 700 kW, totalt 1935 kW.
  • Spisslastsentral basert på olje og elektrisitet. (ekstra reserve i Rådhuset)

Prosjektet kan levere varme til syv bygg. 80 % av den totale energimengden dekkes av varmepumpe. Netto andel av fornybar energi er beregnet til 2,04 GWh.

Prosjektet omfatter et leveringsområde beskrevet som A, B og C.

  • A er det eksisterende området med energisentral.
  • B viser det område denne utvidelsen av infrastrukturen dekker.
  • C viser et område som ikke er tilknyttet, men har mulighet for fremtidig tilknytting.

På denne bakgrunn kan en konkludere med at anlegget vil tilfredsstille energimålene ved at 3,6 GWh direkte el-oppvarming og olje erstattes med energi fra varmepumpe, med primært gass/elektrisitet som spisslast og sikring med eksisterende oljekjel i rådhuset.

Ønsker du å lese mer om prosjektet, last ned hele her!