Fakturering Finstad Hageby i sommer

Fakturering Finstad Hageby i sommer

Fakturering Finstad Hageby i sommer

I sommer vil vi ikke sende ut faktura til beboerne på Finstad Hageby.

Vi sender ut en faktura for mai, juni, juli og august i september.

Spørsmål ang dette bes rettet mot Mette eller Lloyd på tlf: 64917090