Energitips

Varme tips og kalde fakta

Luft riktig – ikke fyr for kråka!
Det koster å ha vinduet stående åpent eller bare på gløtt. Hold vinduene lukket når du bruker varme.

Luft ut slik: Steng radiatorene og åpne alle vinduer evt. dører i ca 5 minutter. Lukk dem igjen og still deretter radiatorventilen på ønsket temperatur.

Senk temperaturen!
Senkes temperaturen med en grad minskes energiforbruket med minst 5%. For de fleste er 18-21 grader riktig romtemperatur på dagtid. Nattestid ønsker kroppen noe svalere temperatur og noen forskere foreslår at 16 grader en den ideelle rom temperaturen når vi sover. Senk derfor temperaturen på soverommet med 2-3 grader – det sparer både energi og penger – og helsegevinsten er en god natts søvn.

Når du reiser bort…..
er den ideelle temperaturen 15 grader – uansett årstid. Ikke la noen rom være helt kalde – det kan gi fuktproblemer og kan gjøre det vanskelig å holde varmen i tilstøtende rom.

Vedlikehold radiatoren!
Erfaringer viser at varmekostnader kan senkes med opp til 8% ved hjelp av nye termostater. Gamle kraner er gjerne utette og slipper igjennom varme til en radiator du trodde var avslått. Termostatregulatoren har levetid på ca 10-15 år.

Senk trykket i dusjen!
Dusjen kan godt være varme og god, men det kan spares på varmtvannet ved å regulere trykket på dusjstrålen etter behov.

Enkle grep = mindre forbruk og regning!!