Energisentral Rygge Lufthavn

Energisentral Rygge Lufthavn

Energisentral Rygge Lufthavn

Follo Fjernvarme er av styret i RSL etter en anbudskonkurranse tildelt ansvaret
for å levere varme og kjøling til terminalbygget med tilhørende anlegg i 15 år.
I første omgang skal det leveres varme og kjøling til et bygg på 16.000m2, samt diverse driftsbygg.

Energien vil bli levert fra et eget lokalt anlegg plassert ca. 450m fra terminalbygget.

Anlegget er driftsklart og leverer både varme og kjøling. Anlegget er utbygget av AF Energi og Miljøteknikk AS.

Varmesentralen baserer sin varmeleveranse på primært to-trinns varmepumper som henter
varme fra kjølevarmen og uteluft ned til – 14C. Sentralen har i tillegg en el-kjel og et gassanlegg som spiss-og backup last.