Prisjustering av fjernvarme fra 01.01.2019

Prisjustering av fjernvarme fra 01.01.2019

Alle våre avtaler har justeringsklausul I samsvar med de lokale energiverkenes justeringer og noen poster etter SSB Indeks.
Følgende justeringer vil I hovedsak skje fra 01.01.2019

Fastledd pr. år for husholdning  kr 2 092,-   ( kr 2 615,- inkl.mva)
(pr.mnd kr 174,33 eks.mva, kr 217,92 inkl. mva)

El-avgiften endres fra 16,58 øre/kWh til 15,83 øre/kWh  eksl. mva (19,875 øre/kWh inkl. mva)
El-sertifikater endres fra 3,88 øre/kWh til 4,76 øre/kWh eksl.mva (5,95 øre/kWh inkl. mva)
Andre justeringer gjelder økninger av det lokale energiverket da vi følger deres tariffer.

Der hvor justeringen skal skje via Indeks er økningen på 3,5 %. Dette gjelder i hovedsak fastleddet for næringskunder.